Seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

Onderzoek naar de mogelijkheden om dit te voorkomen en een inventarisatie.

Monitor beleidsmaatregelen

Effecten van beleidsmaatregelen die in het hoger onderwijs zijn ingevoerd, worden sinds 2010 door ResearchNed gemonitord. De zevende editie is uit.

Evaluatie macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs

Evaluatie van de Wet en Beleidsregel macrodoelmatigheid uit 2015.

Internationaal vergelijkend onderzoek naar instellingsaccreditatie in het hoger onderwijs

Een overzicht van zes Europese landen.

Nulmeting monitoring en evaluatie intensivering technisch vmbo

Vaststellen van de startsituatie van de vmbo-locaties.

Uitvalredenen hbo na een economische mbo-opleiding

Onderzoek onder studenten naar hoe volgens hen de doorstroom mbo-hbo verbeterd kan worden.

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Hoe wordt het STO-programma ingevuld en wat werkt?

Pilot microdata EUROSTUDENT

Onderzoek naar de mogelijkheden om microdata van het Eurostudent-project te benutten.

Meerjarig onderzoek Erasmus+

Onderzoek naar de effecten van het Erasmus+-programma.

Volgende