Selectie & plaatsing bij numerusfixusopleidingen

Onderzoek naar de motieven van aspirant-studenten om deel te nemen aan selectieopleidingen.

Enquête beurs voor bewegingsonderwijs

Onderzoek naar de zin van de Leergang Bewegingsonderwijs en de beurs die hiervoor beschikbaar is.

Keuzemotieven van minderjarige mbo’ers en het studentenreisproduct

Welke motieven beïnvloeden de keuze voor een bepaalde opleiding of stageplek?

Doorrekening maximering instellingscollegegelden voor tweede studies

Onderzoek naar het effect op inkomsten van instellingen voor tweede studies.

Uitvoering van onderzoek, advies en begeleiding bij de ontwikkeling van (her)registratiecriteria SRVO

Ondersteuning van de Stichting SRVO

Evaluatie Studie in Cijfers

Evaluatie (deel 1) van de toegevoegde waarde van Studie in Cijfers bij het maken van een studiekeuze.

Studentplannen doorstroom mbo-hbo

Ontwikkeling van studentenplannen in het kader van de Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo.

International Student Entry Survey 2016-2017

Tevredenheidsonderzoek onder de startende internationale studenten aan De Haagse Hogeschool.

Medezeggenschap en vertegenwoordiging van studenten

Onderzoek onder hbo-studenten naar wenselijke vormen van inspraak.

Volgende