Beleidsdoorlichting studiefinanciering

Doorlichting van het studiefinancieringsbeleid op doeltreffendheid en doelmatigheid.

Studeren tijdens Corona

EnquĂȘte onder studenten over de gevolgen van de corona-pandemie voor hun studievoortgang en welbevinden

LAKS-monitor

De LAKS-monitor is een grootschalig scholierentevredensheidsonderzoek in het voortgezet onderwijs.

JOB-monitor

Landelijk studenttevredenheids-onderzoek onder alle mbo-studenten om verschillende aspecten van onderwijs te monitoren.

Onderzoek naar dalende instroom mbo-hbo

Welke factoren spelen een rol bij de dalende instroom in het hbo vanuit het mbo?

Vervolgonderzoek dyscalculie

Toepassing en werking van de protocollen ernstige reken- en wiskunde problemen in het onderwijs.

Nulmeting onderwijsinnovatie met ICT in het hoger onderwijs

Inventarisatie van de beginsituatie bij de verschillende instellingen voor hoger onderwijs.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

Onderzoek naar de mogelijkheden om dit te voorkomen en een inventarisatie.

Monitor beleidsmaatregelen

Effecten van beleidsmaatregelen die in het hoger onderwijs zijn ingevoerd, worden sinds 2010 door ResearchNed gemonitord. De zevende editie is uit.

Volgende