Uitvalredenen hbo na een economische mbo-opleiding

Onderzoek onder studenten naar hoe volgens hen de doorstroom mbo-hbo verbeterd kan worden.

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Hoe wordt het STO-programma ingevuld en wat werkt?

Nulmeting monitoring en evaluatie intensivering technisch vmbo

Vaststellen van de startsituatie van de vmbo-locaties.

Pilot microdata EUROSTUDENT

Onderzoek naar de mogelijkheden om microdata van het Eurostudent-project te benutten.

Meerjarig onderzoek Erasmus+

Onderzoek naar de effecten van het Erasmus+-programma.

Numerus fixus, selectie en kansengelijkheid in het wetenschappelijk onderwijs

Overzichtsstudie naar selectiemethoden bij universitaire numerusfixusopleidingen

Specialisatiemogelijkheden in lerarenopleidingen

Hoe gaat het met de ontwikkeling van specialisaties bij de lerarenopleidingen?

Onderzoek naar tracks in het hoger onderwijs

Inventarisatie van tracks, typen tracks, beleid van instellingen en de communicatie naar studenten

Verbeterde aansluiting mbo-hbo. Wat werkt?

Onderzoek naar studie-uitval en interventies.

Volgende