Onderzoek naar dalende instroom mbo-hbo

Welke factoren spelen een rol bij de dalende instroom in het hbo vanuit het mbo?

Vervolgonderzoek dyscalculie

Toepassing en werking van de protocollen ernstige reken- en wiskunde problemen in het onderwijs.

Nulmeting onderwijsinnovatie met ICT in het hoger onderwijs

Inventarisatie van de beginsituatie bij de verschillende instellingen voor hoger onderwijs.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

Onderzoek naar de mogelijkheden om dit te voorkomen en een inventarisatie.

Monitor beleidsmaatregelen

Effecten van beleidsmaatregelen die in het hoger onderwijs zijn ingevoerd, worden sinds 2010 door ResearchNed gemonitord. De zevende editie is uit.

TU Eindhoven fixus

Onderzoek naar het achterblijven van het aantal inschrijvingen ten opzichte van de capaciteit na invoering van een numerus fixus.

Evaluatie macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs

Evaluatie van de Wet en Beleidsregel macrodoelmatigheid uit 2015.

Internationaal vergelijkend onderzoek naar instellingsaccreditatie in het hoger onderwijs

Een overzicht van zes Europese landen.

Nulmeting monitoring en evaluatie intensivering technisch vmbo

Vaststellen van de startsituatie van de vmbo-locaties.

Volgende