Evaluatie nadere vooropleidingseisen mbo-hbo

Evaluatie van de ministeriële regeling om de doorstroom mbo-hbo te verbeteren

Tevredenheid en aansluiting CMD Hogeschool van Amsterdam

Onderzoek onder werkgevers van CMD.

Vignetonderzoek doorstroom onderwijsassistenten naar pabo

Onderzoek met gebruik van vignetten.

Evaluatie subsidie Stichting NOB

Onderzoek naar de doeltreffendheid van de subsidieregeling.

Onderzoek versterken differentiatievaardigheden funderend onderwijs

Verdiepend onderzoek naar theorie, praktijk en beleid/ondersteuning.

Monitoring en evaluatie cultuureducatie primair onderwijs

Stand van zaken op basisscholen en de invloed van CmK.

Behoefte docenten en scholen om kwalitatief goed les te geven in vmbo

Onderzoek naar gewenste vakinhoudelijke en pedagogisch-didactisch kwaliteiten.

Effectevaluatie wetenschap en technologie op de pabo’s

Is de inbedding van W&T in het curriculum van de pabo’s verbeterd?

Selectie & plaatsing bij numerusfixusopleidingen

Onderzoek naar de motieven van aspirant-studenten om deel te nemen aan selectieopleidingen.

Vorige | Volgende