Onderzoek naar halvering collegegeld

Eerste indruk van de effecten van de beleidsmaatregel.

Uitval en switch in het hbo

Onderzoek naar de invloed van sociaaleconomische kenmerken op studiesucces van mbo- en havo-instromers in het hbo.

Evaluatie studiekeuzecheck voor instellingen

Mogelijkheid om de door de eigen instelling gebruikte studiekeuzecheck te laten doorlichten.

Selectie bij opleidingen met een numerus fixus & de toegankelijkheid van het hoger onderwijs

Controleren uitkomsten Nationale Alumni Enquête

Externe validatie van de indicator in de monitor Nationale Alumni Enquête.

Monitor beleidsmaatregelen

Effecten van beleidsmaatregelen die in het hoger onderwijs zijn ingevoerd, worden sinds 2010 door Researchned gemonitord. De zesde editie is uit.

Evaluatie Studie in Cijfers 2017

Evaluatie (deel 2) van de toegevoegde waarde van Studie in Cijfers bij het maken van een studiekeuze.

Ledenenquête LPVN 2017

Follow-up onderzoek bij een patiëntenvereniging om ontwikkelingen te kunnen monitoren.

Evaluatie nadere vooropleidingseisen mbo-hbo

Evaluatie van de ministeriële regeling om de doorstroom mbo-hbo te verbeteren

Vorige | Volgende