Evaluatie studiekeuzecheck voor instellingen

Mogelijkheid om de door de eigen instelling gebruikte studiekeuzecheck te laten doorlichten.

Monitor beleidsmaatregelen

Effecten van beleidsmaatregelen die in het hoger onderwijs zijn ingevoerd, worden sinds 2010 door Researchned gemonitord. De zesde editie is uit.

Onderzoek naar tracks in het hoger onderwijs

Inventarisatie van tracks, typen tracks, beleid van instellingen en de communicatie naar studenten

Tevredenheid en aansluiting CMD Hogeschool van Amsterdam

Onderzoek onder werkgevers van CMD.

Vignetonderzoek doorstroom onderwijsassistenten naar pabo

Onderzoek met gebruik van vignetten.

Monitoring en evaluatie cultuureducatie primair onderwijs

Stand van zaken op basisscholen en de invloed van CmK.

Evaluatie experimenten vraagfinanciering en pilots flexibilisering

Evaluatieonderzoek naar flexibel hoger onderwijs voor werkenden.

Tevredenheidsonderzoeken Universiteit Utrecht

Periodieke evaluaties onder bezoekers van voorlichtingsdagen voor bachelors en masters van de UU.

Maatregelen mbo

Meerjarig evaluatieprogramma van twee beleidsinterventies in het mbo.

Het Kompas

Tweejaarlijks kwantitatief onderzoek onder de medewerkers van De Haagse Hogeschool.

Startmonitor

De Startmonitor brengt het studiekeuzeproces en de start en integratie van studenten in hun opleiding in kaart.

Eurostudent

Inzicht in Europese data op het gebied van sociaaleconomische kenmerken van studenten, toegankelijkheid van het hoger onderwijs en internationalisering.

SKI-database

Verzameling, consolidatie, kwaliteits-bewaking, beheer en onderhoud van de Studiekeuzedatabase.

LAKS-monitor

De LAKS-monitor is een grootschalig scholierentevredensheidsonderzoek in het voortgezet onderwijs.

JOB-monitor

Landelijk studenttevredenheids-onderzoek onder alle mbo-studenten om verschillende aspecten van onderwijs te monitoren.

Studentenmonitor Hoger Onderwijs

Monitoring van de belangrijkste (sociaal-economische) ontwikkelingen in het hoger onderwijs.