Over Ons


Wie zijn we?

ResearchNed is een onafhankelijk onderzoeksinstituut dat is gespecialiseerd in sociaalwetenschappelijk onderzoek, beleidsadvisering en kennisoverdracht op onderwijsgerelateerde thema’s in brede zin. Onze medewerkers hebben veel ervaring met en kennis over specifieke beleidsissues. Voorbeelden daarvan zijn: studenttevredenheidsonderzoek, uitval en voortijdig schoolverlaten, instroom en studiekeuze, kwaliteit, structuur en organisatie van het onderwijs en de onderwijsarbeidsmarkt. Onderzoeken binnen deze thema’s verrichten wij onder andere in opdracht van het ministerie van OCW, Stichting Studiekeuze123, het CAOP en JOB. Daarnaast beheren wij het Studentenpanel en voeren wij jaarlijks de Startmonitor uit, een onderzoek onder eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs.

Onze inhoudelijke expertise combineren wij met een wetenschappelijke aanpak en een kwalitatief hoogstaande methodologie. Dataconsolidatie, het toepassen van adequate analysetechnieken, reproduceerbaarheid en documentatie van analyseprotocollen staan voor ons binnen ieder onderzoek centraal.
Wij maken gebruik van geavanceerde ICT-toepassingen voor het onderhouden van panels, het online ontsluiten van onderzoeksgegevens, benchmarking en geavanceerde online enquêtering. De webinfrastructuur is geschikt voor uitvoering van grootschalig veldwerk.

Werken bij ResearchNed

Bij ResearchNed werkt een team van jonge, enthousiaste, deskundige en betrokken medewerkers. Wij kennen een open structuur waarin naast hard werken volop ruimte is voor ontspanning. Door de nabijheid van de Radboud Universiteit Nijmegen bieden wij een leeromgeving voor nieuw onderzoekstalent. Regelmatig bieden wij stageplekken aan studenten van de faculteit Sociale Wetenschappen.

Klik hier voor onze stageplekken en vacatures.

Kwaliteit

ResearchNed is in het bezit van de kwaliteitscertificaten ISO 27001:2017 voor informatiebeveiliging, NEN-EN-ISO 9001:2015 voor kwaliteitsmanagementsystemen en NEN-ISO 20252:2019 voor markt-, opinie- en maatschappelijk onderzoek. In deze laatste internationale kwaliteitsnorm, die ResearchNed als eerste beleidsonderzoekbureau verwierf, zijn de termen en definities vastgelegd, evenals de eisen aan de dienstverlening voor organisaties en professionals die zich bezighouden met markt-, opinie- en maatschappelijk onderzoek.

ResearchNed is lid van de MarktOnderzoekAssociatie (MOA).

Klik hier voor onze algemene voorwaarden en disclaimer, ons privacystatement en onze Terms&Conditions (voorwaarden voor aanvullend onderzoek).