Overzicht

Download de PDF

Klant: In eigen beheer
Periode: Doorlopend
Contactpersoon: Jules Warps


Soortgelijke onderzoeken:

Tevredenheid en aansluiting CMD Hogeschool van Amsterdam

Lees dit onderzoek

Vignetonderzoek doorstroom onderwijsassistenten naar pabo

Lees dit onderzoek

Evaluatie subsidie Stichting NOB

Lees dit onderzoek

Monitoring en evaluatie cultuureducatie primair onderwijs

Lees dit onderzoek

Behoefte docenten en scholen om kwalitatief goed les te geven in vmbo

Lees dit onderzoek

Startmonitor


De grootschalige Startmonitor brengt het studiekeuzeproces en de start en integratie van studenten in hun opleiding in kaart en spoort de determinanten op van studiesucces en studieuitval in het eerste studiejaar.
Het veldwerk voor de Startmonitor omvat drie enquêtes, waarmee een landelijke steekproef van nieuwe studenten in het hoger onderwijs van begin tot einde van hun eerste studiejaar wordt gevolgd. De Startmonitor verzamelt gegevens over studiekeuze, voorlichtinggebruik, verwachtingen (kwaliteit opleiding, eigen prestaties), aansluiting met de vooropleiding, studiegedrag en inzet, tijdbesteding, studievoortgang, waardering opleiding en instelling, sociale en academische integratie in de opleiding, binding met de opleiding en redenen voor studieuitval. Voor al deze gegevens wordt onderzocht of en hoe zij in onderlinge samenhang verband houden met studiesucces en studieuitval en of instellingen hierin het verschil kunnen maken.

 

Hier vindt u meer informatie over de Startmonitor.

 

In januari 2014 verscheen in het VO-magazine een artikel naar aanleiding van de Startmonitor. Hierin wordt het belang van de LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) in het kader van studiesucces beschreven, hierbij is de data van de Startmonitor gebruikt.