Verkenning problematiek zorgopleidingen hbo/wo Caribische studenten

Eerste, verkennende rapportage.

PGB Cliƫntenraadpleging

Cliƫntenraadpleging over de uitvoering van het PGB en de Wet langdurige zorg door zorgkantoren.