Evaluatie medezeggenschap mbo

Vervolgonderzoek naar de medezeggen-schap in het mbo.