Onderzoek aansluiting onderwijs FNWI op arbeidsmarkt

Onderzoek onder FNWI-alumni naar de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.