Extern lid in de examencommissie

Verkenning naar de mogelijkheden voor de opname van externe leden in examencommissies.