Analyse RMC-effectrapportages

Analyse naar RMC-effectrapportages om zo meer inzicht te krijgen in de resultaten van het vsv-beleid.

Studentenmonitor mbo 2007

Grootschalige monitor naar sociale herkomst, onderwijsloopbaan en opleidingskeuze van mbo-studenten.

Geruisloos uit het onderwijs

Literatuurstudie naar (de risicofactoren van) klassiek en geruisloos voortijdig schoolverlaten.