Ervaren toerusting van leerlingen, studenten en gediplomeerden op het gebied van leesvaardigheid en sociale en maatschappelijke vaardigheden

Onderzoek naar toerusting basiscompetenties zoals taal, rekenen en burgerschap, onderwijsbreed.

Veiligheidsmonitor Veilig op school 2021-2022

Resultaten van de monitor in schooljaar 2021-2022.

Seksueel overschrijdend gedrag in het onderwijs

Seksueel grensoverschrijdend gedrag staat in toenemende mate in de belangstelling. Ervaringen in sectoren buiten het onderwijs hebben tot de […]

Digitale vragenlijst implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs PO VO

Eerste deelonderzoek.

Kosten zij-instroom po vo mbo

Onderzoek naar de hoogte en de verdeling van de kosten van zij-instroomtrajecten.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

Onderzoek naar de mogelijkheden om dit te voorkomen en een inventarisatie.

LAKS-monitor

De LAKS-monitor is een grootschalig scholierentevredensheidsonderzoek in het voortgezet onderwijs.

Vervolgonderzoek dyscalculie

Toepassing en werking van de protocollen ernstige reken- en wiskunde problemen in het onderwijs.

Samenwerking binnen het onderwijs

Inventarisatie van de verschillende vormen van samenwerking van onderwijsinstellingen.

Acquis voortgezet onderwijs

Uitvoeren van een acquis naar negen adviezen over het vo.

Evaluatie lerarenbeurs

Verklarende en procesevaluatie van de Lerarenbeurs voor scholing van bevoegde leraren in het onderwijs.

Evaluatie fusietoets

Evaluatie van de effecten en doelen van de fusietoets in het onderwijs.

LOB en studiesucces

Onderzoek naar de stand van zaken en
naar de effecten van loopbaanori├źntatie en begeleiding (LOB) in havo en vwo.

Rotterdamse onderwijs-arbeidsmarkt in beeld

Analyse van kwalitatieve en kwantitatieve knelpunten in het Rotterdamse onderwijs.

Analyses voor Nota WIO 2008 en 2009

Ten behoeve van de Nota WIO voerde ResearchNed analyses uit op gegevens van CFI en het ministerie van BZK.

Evaluatie plusvoorzieningen

Onderzoek naar de effectiviteit van de subsidieregeling plusvoorzieningen.

Technomonitor 2008 en 2010

Stand van zaken met betrekking tot het b├Ętatechnisch onderwijs en de (internationale) arbeidsmarkt.

Aanval op uitval

Discussiestuk over de regionale samenwerking tussen onderwijs-instellingen en bedrijfsleven tegen uitval in de provincie Limburg.