Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Hoe wordt het STO-programma ingevuld en wat werkt?

Nulmeting monitoring en evaluatie intensivering technisch vmbo

Vaststellen van de startsituatie van de vmbo-locaties.

Behoefte docenten en scholen om kwalitatief goed les te geven in vmbo

Onderzoek naar gewenste vakinhoudelijke en pedagogisch-didactisch kwaliteiten.

Evaluatie Toptechniek in Bedrijf

Evaluatieonderzoek naar resultaten en opbrengsten van het subsidieprogramma.

PABO-gediplomeerden in het vmbo

Onderzoek naar PABO-gediplomeerden in het vmbo.

Monitor LWT

Driejarig onderzoek naar leerwerk-trajecten en assistentopleidingen in het vmbo.

Maatwerktrajecten vmbo

Onderzoek naar maatwerktrajecten voor kwetsbare leerlingen in het vmbo.

Technotopics IV

Bundel essays over onderwijs en arbeidsmarkt voor b├Ętatechnici.