Vignetonderzoek doorstroom onderwijsassistenten naar pabo

Onderzoek met gebruik van vignetten.

Tegemoetkoming studiekosten universitaire lerarenopleiding

Onderzoek naar de invulling en inrichting van een tegemoetkoming studiekosten.