Onderzoek voor de inspectie naar de werking van zelfselectie

Vooronderzoek voor de ontwikkeling van een instrument.

Vignetonderzoek doorstroom onderwijsassistenten naar pabo

Onderzoek met gebruik van vignetten.

Tegemoetkoming studiekosten universitaire lerarenopleiding

Onderzoek naar de invulling en inrichting van een tegemoetkoming studiekosten.