Analyses voor Nota WIO 2008 en 2009

Ten behoeve van de Nota WIO voerde ResearchNed analyses uit op gegevens van CFI en het ministerie van BZK.

Evaluatie 850-urennorm

Tijd voor kwaliteit: evaluatie van de 850-urennorm in het mbo.