Uitval en switch in het hbo

Onderzoek naar de invloed van sociaaleconomische kenmerken op studiesucces van mbo- en havo-instromers in het hbo.

Studentenmonitor mbo 2007

Grootschalige monitor naar sociale herkomst, onderwijsloopbaan en opleidingskeuze van mbo-studenten.

Effectmeting screeningsinstrument voor studiesucces

Effectmeting van instrument waarmee studieuitval kan worden opgespoord.

Korte trajecten in het hbo

Inventarisatie van korte trajecten in het hoger onderwijs.

Geruisloos uit het onderwijs

Literatuurstudie naar (de risicofactoren van) klassiek en geruisloos voortijdig schoolverlaten.

Technotopics IV

Bundel essays over onderwijs en arbeidsmarkt voor b├Ętatechnici.