Examinering in het hoger onderwijs

Verkenning naar de mogelijkheden om examineringsnetwerken in te richten.

Transparantie en kwaliteitsborging van examinering

Onderzoek naar de wijze van examinering in het hoger onderwijs.