Topkwaliteit in het hoger onderwijs

Een verkenning van de kenmerken van topkwaliteit in het hoger onderwijs, met een internationale component.