Monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs

Effecten van beleidsmaatregelen die in het hoger onderwijs zijn ingevoerd, worden door ResearchNed in beeld gebracht.

Evaluatie afschaffing eigen bijdrage voor selectieprocedure

Zijn er effecten van de maatregel?