Macromonitor NPO MBO HBO – Tweede Rapport

Tweede rapportage

Macromonitor NPO MBO HBO

Eerste tussenrapportage.

Tevredenheid en aansluiting CMD Hogeschool van Amsterdam

Onderzoek onder werkgevers van CMD.

Tevredenheidsonderzoeken Universiteit Utrecht

Periodieke evaluaties onder bezoekers van voorlichtingsdagen voor bachelors en masters van de UU.

Tevredenheid en sociale veiligheid meten bij scholieren

Onderzoek naar validiteit en betrouwbaar-heid van herziene vragenlijst
voor Scholen op de Kaart.

Analyses voor Nota WIO 2008 en 2009

Ten behoeve van de Nota WIO voerde ResearchNed analyses uit op gegevens van CFI en het ministerie van BZK.

Studentenmonitor mbo 2007

Grootschalige monitor naar sociale herkomst, onderwijsloopbaan en opleidingskeuze van mbo-studenten.