Effectevaluatie wetenschap en technologie op de pabo’s

Is de inbedding van W&T in het curriculum van de pabo’s verbeterd?

Evaluatie implementatie wetenschap en techniek po en vo 2012-2015

Evaluatie van het actieplan Kiezen voor Technologie.

Evaluatie Toptechniek in Bedrijf

Evaluatieonderzoek naar resultaten en opbrengsten van het subsidieprogramma.

Midterm evaluatie ‘Meer betere bèta’s

Procesevaluatie van diverse activiteiten van het Platform Bèta Techniek in het po en vo.

Bètaclustering mbo-opleidingen

Ontwikkeling van een indeling (brin x crebo) van alle mbo-opleidingen in bètaclusters.