Evaluatie subsidie Stichting NOB

Onderzoek naar de doeltreffendheid van de subsidieregeling.

Studentplannen doorstroom mbo-hbo

Ontwikkeling van studentenplannen in het kader van de Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo.