Samenwerking binnen het onderwijs

Inventarisatie van de verschillende vormen van samenwerking van onderwijsinstellingen.

Stelseldoelmatigheid: samenwerkingsverbanden in het onderwijs

Een inventarisatie van samenwerkingen, good practices en knelpunten.

Acquis hoger onderwijs

Wat heeft kennis en beleidsvorming over hoger onderwijs in tien jaar tijd opgeleverd? Inventarisatie van adviezen van de Onderwijsraad.