Onderzoek aansluiting Caribisch vo en mbo op vervolgonderwijs in Nederland

Wat zijn de knelpunten en hoe kan de begeleiding verbeteren?

Uitval en switch in het hbo

Onderzoek naar de invloed van sociaaleconomische kenmerken op studiesucces van mbo- en havo-instromers in het hbo.

Onderzoek studiekeuzecheck

Onderzoek naar de uitvoering en opbrengst van de studiekeuzecheck en matchingsprocedures.