TU Eindhoven fixus

Onderzoek naar het achterblijven van het aantal inschrijvingen ten opzichte van de capaciteit na invoering van een numerus fixus.

Evaluatie Studie in Cijfers 2017

Evaluatie (deel 2) van de toegevoegde waarde van Studie in Cijfers bij het maken van een studiekeuze.

Keuzemotieven van minderjarige mbo’ers en het studentenreisproduct

Welke motieven beïnvloeden de keuze voor een bepaalde opleiding of stageplek?

Evaluatie Studie in Cijfers

Evaluatie (deel 1) van de toegevoegde waarde van Studie in Cijfers bij het maken van een studiekeuze.

International Student Entry Survey 2016-2017

Tevredenheidsonderzoek onder de startende internationale studenten aan De Haagse Hogeschool.

Internationaliseringsmonitor Haagse Hogeschool

Onderzoek naar de studiekeuze en studie-ervaringen van internationale studenten aan de Haagse Hogeschool.

WilWeg: tussenjaar en bachelor in het buitenland

Onderzoek naar motieven en obstakels bij scholieren/studenten om naar het buitenland te gaan.

LOB en studiesucces

Onderzoek naar de stand van zaken en
naar de effecten van loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) in havo en vwo.

Leerling- en studentenonderzoek

Voorbeelden van onderzoeken binnen het thema leerling- en studentonderzoek.

Startmonitor

De Startmonitor brengt het studiekeuzeproces en de start en integratie van studenten in hun opleiding in kaart.

Kiezen voor hbo of wo

Welke overwegingen brengen vwo’ers ertoe om te kiezen voor een hbo-opleiding?

SKI-database

Verzameling, consolidatie, kwaliteits-bewaking, beheer en onderhoud van de Studiekeuzedatabase.

Nationale Studentenenquête

Hét grootschalige tevredenheids-onderzoek onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.

Beheer en onderhoud databases

Voorbeelden van onderzoeken binnen het thema beheer en onderhoud databases.

Vervroeging aanmelding in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de impact van vervroeging van de aanmelddatum in het hoger onderwijs.

Evaluatie Tegemoetkoming Leraren Opleiding

Onderzoek om inzicht te verkrijgen in de gebruikswaarde en de effecten van de TLO regeling.