Leerling- en studentenonderzoek

Voorbeelden van onderzoeken binnen het thema leerling- en studentonderzoek.

Startmonitor

De Startmonitor brengt het studiekeuzeproces en de start en integratie van studenten in hun opleiding in kaart.

Effectmeting screeningsinstrument voor studiesucces

Effectmeting van instrument waarmee studieuitval kan worden opgespoord.

Cadeaupunten in het hoger onderwijs

Onderzoek naar het fenomeen ‘cadeaupunten’ in het hoger onderwijs.

Topkwaliteit in het hoger onderwijs

Een verkenning van de kenmerken van topkwaliteit in het hoger onderwijs, met een internationale component.