LAKS-monitor

De LAKS-monitor is een grootschalig scholierentevredensheidsonderzoek in het voortgezet onderwijs.

JOB-monitor

Landelijk studenttevredenheids-onderzoek onder alle mbo-studenten om verschillende aspecten van onderwijs te monitoren.

International Student Entry Survey 2016-2017

Tevredenheidsonderzoek onder de startende internationale studenten aan De Haagse Hogeschool.

Leerling- en studentenonderzoek

Voorbeelden van onderzoeken binnen het thema leerling- en studentonderzoek.

Secundaire analyse JOB-monitor 2010

Secundaire analyses om vast te stellen of JOB-monitor bruikbaar is voor vergelijking van prestaties van instellingen.

Nota Werken in het Onderwijs 2012

Hoofdstuk over de lerarenopleidingen en de tevredenheid van studenten over hun opleiding.