Keuzemotieven van minderjarige mbo’ers en het studentenreisproduct

Welke motieven beïnvloeden de keuze voor een bepaalde opleiding of stageplek?

Motieven tijdig stoppen studentenreisproduct

Onderzoek naar motieven van (oud-)studerenden om hun reisproduct niet tijdig stop te zetten.