Studeren met een functiebeperking

Onderzoek naar effect van voorzieningen voor studenten met een functiebeperking op de studievoortgang van deze groep.

Studentenmonitor Hoger Onderwijs

Monitoring van de belangrijkste (sociaal-economische) ontwikkelingen in het hoger onderwijs.

Cadeaupunten in het hoger onderwijs

Onderzoek naar het fenomeen ‘cadeaupunten’ in het hoger onderwijs.

Behoefte postsecundair onderwijs

Onderzoek naar de behoefte aan postsecundair onderwijs en het aanbod daaraan.