Gevolgen coronacrisis op financiële situatie studenten

Onderzoek naar de feitelijke situatie en hoe studenten hiermee omgaan.

Studeren tijdens Corona

Enquête onder studenten over de gevolgen van de corona-pandemie voor hun studievoortgang en welbevinden

JOB-monitor

Landelijk studenttevredenheids-onderzoek onder alle mbo-studenten om verschillende aspecten van onderwijs te monitoren.

Numerus fixus, selectie en kansengelijkheid in het wetenschappelijk onderwijs

Overzichtsstudie naar selectiemethoden bij universitaire numerusfixusopleidingen.

Onderzoek naar halvering collegegeld

Eerste indruk van de effecten van de beleidsmaatregel.

WilWeg: tussenjaar en bachelor in het buitenland

Onderzoek naar motieven en obstakels bij scholieren/studenten om naar het buitenland te gaan.

Leerling- en studentenonderzoek

Voorbeelden van onderzoeken binnen het thema leerling- en studentonderzoek.

Wetenschap en techniek op de pabo’s

Onderzoek naar de stand van zaken omtrent wetenschap en technologie op de pabo’s.

Studeren met een functiebeperking

Onderzoek naar effect van voorzieningen voor studenten met een functiebeperking op de studievoortgang van deze groep.

Startmonitor

De Startmonitor brengt het studiekeuzeproces en de start en integratie van studenten in hun opleiding in kaart.

Internationalisering in het hoger onderwijs

Pilotonderzoek naar de mobiliteit onder studenten en staf (inkomend en uitgaand) en ‘internationaliseringsprofielen’.

Eurostudent IV: Central Survey Hosting

Grootschalige dataverzameling onder studenten van Denemarken, Malta, Slovenië, Kroatië en Polen.

Topkwaliteit in het hoger onderwijs

Een verkenning van de kenmerken van topkwaliteit in het hoger onderwijs, met een internationale component.

Nationale Studentenenquête

Hét grootschalige tevredenheids-onderzoek onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.

Vervroeging aanmelding in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de impact van vervroeging van de aanmelddatum in het hoger onderwijs.