Extern lid in de examencommissie

Verkenning naar de mogelijkheden voor de opname van externe leden in examencommissies.

Deeltijd hoger onderwijs

Inventariserend onderzoek naar kenmerken van deeltijd hoger onderwijs en huidige behoeften.