LOB en studiesucces

Onderzoek naar de stand van zaken en
naar de effecten van loopbaanoriƫntatie en begeleiding (LOB) in havo en vwo.

Startmonitor

De Startmonitor brengt het studiekeuzeproces en de start en integratie van studenten in hun opleiding in kaart.