Tevredenheid en sociale veiligheid meten bij scholieren

Onderzoek naar validiteit en betrouwbaar-heid van herziene vragenlijst
voor Scholen op de Kaart.

Evaluatie sociale veiligheid

Evaluatie van de sociale veiligheid onder LHBT-jongeren in het po en vo.