Eurostudent

Inzicht in Europese data op het gebied van sociaaleconomische kenmerken van studenten, toegankelijkheid van het hoger onderwijs en internationalisering.

Uitval en switch in het hbo

Onderzoek naar de invloed van sociaaleconomische kenmerken op studiesucces van mbo- en havo-instromers in het hbo.