Op weg naar praktische SHRM-handreikingen

Ontwikkeling van een viertal praktische handreikingen gericht op de inzet van Strategisch HRM binnen scholen.

Opleidingsplaatsen in het voortgezet onderwijs

Kwantitatieve onderbouwing van het aantal uit te breiden opleidingsplaatsen in het vo.

Tevredenheid en sociale veiligheid meten bij scholieren

Onderzoek naar validiteit en betrouwbaar-heid van herziene vragenlijst
voor Scholen op de Kaart.

Tegemoetkoming studiekosten universitaire lerarenopleiding

Onderzoek naar de invulling en inrichting van een tegemoetkoming studiekosten.