Uitvoering van onderzoek, advies en begeleiding bij de ontwikkeling van (her)registratiecriteria SRVO

Ondersteuning van de Stichting SRVO.

Imago van de lerarenopleidingen

Onderzoek naar het imago van de lerarenopleidingen en opinies over de ‘nieuwe’ opleidingsroutes.

Arbeidsmarktbarometer

De Arbeidsmarktbarometer wordt uitgevoerd om een goed beeld te krijgen van de ontwikkelingen op de onderwijsarbeidsmarkt.

Behoefteonderzoek Ad onderwijsondersteuner

Behoefteonderzoek naar Associate degree Onderwijsondersteuner voor het primair onderwijs.