LAKS-monitor

De LAKS-monitor is een grootschalig scholierentevredensheidsonderzoek in het voortgezet onderwijs.

WilWeg: tussenjaar en bachelor in het buitenland

Onderzoek naar motieven en obstakels bij scholieren/studenten om naar het buitenland te gaan.

Imago van de lerarenopleidingen

Onderzoek naar het imago van de lerarenopleidingen en opinies over de ‘nieuwe’ opleidingsroutes.