Onderzoek derde cyclus in het hbo

Een internationale vergelijking en de stand van zaken bij samenwerking in onderzoek in Nederland.

Samenwerking binnen het onderwijs

Inventarisatie van de verschillende vormen van samenwerking van onderwijsinstellingen.

Stelseldoelmatigheid: samenwerkingsverbanden in het onderwijs

Een inventarisatie van samenwerkingen, good practices en knelpunten.