Advies Schoolleidersregister VO

Ondersteuning bij het ontwikkelen van een groeipad voor de komende jaren.

Uitvoering van onderzoek, advies en begeleiding bij de ontwikkeling van (her)registratiecriteria SRVO

Ondersteuning van de Stichting SRVO.

Opleidingsplaatsen in het voortgezet onderwijs

Kwantitatieve onderbouwing van het aantal uit te breiden opleidingsplaatsen in het vo.

Nascholing van leraren in het primair onderwijs

Onderzoek naar aanbod van en behoefte aan nascholing en professionalisering van leraren in het po.