Monitor Cultuureducatie in primair en voortgezet onderwijs 2022-2023

Monitor van schooljaar 2022-2023

Implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs – Vijfde rapportage

Vijfde rapportage

Implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs

Derde meting in het funderend onderwijs, eindrapport.

Evaluatie pilots pabo jonge kind en oudere kind

Wat zijn de ervaringen met het vormgeven van een sterkere specialisatie?

Onderzoek naar diversiteit in het basisonderwijs

Routes naar diversiteit voor de klas.

Meta-analyse 25 jaar ondersteuning bij schoolontwikkeling

Wat werkt bevorderend en wat werkt belemmerend?

Specialisatiemogelijkheden in lerarenopleidingen

Hoe gaat het met de ontwikkeling van specialisaties bij de lerarenopleidingen?

Vignetonderzoek doorstroom onderwijsassistenten naar pabo

Onderzoek met gebruik van vignetten.

Onderzoek versterken differentiatievaardigheden funderend onderwijs

Verdiepend onderzoek naar theorie, praktijk en beleid/ondersteuning.

Monitoring en evaluatie cultuureducatie primair onderwijs

Stand van zaken op basisscholen en de invloed van CmK.

Enquête beurs voor bewegingsonderwijs

Onderzoek naar de zin van de Leergang Bewegingsonderwijs en de beurs die hiervoor beschikbaar is.

Peilingsonderzoek Platform2032

Peiling in het funderend onderwijs, gericht op de thema’s kern en keuze, samenhang en doorlopende leerlijnen.

Peilingsonderzoek mondelinge taalvaardigheid 2016-2017

Onderzoek naar leerlingprestaties in groep 8 en het onderwijsleerproces.

Nascholing van leraren in het primair onderwijs

Onderzoek naar aanbod van en behoefte aan nascholing en professionalisering van leraren in het po.

Evaluatie fusietoets

Evaluatie van de effecten en doelen van de fusietoets in het onderwijs.

Evaluatie sociale veiligheid

Evaluatie van de sociale veiligheid onder LHBT-jongeren in het po en vo.

Midterm evaluatie ‘Meer betere bèta’s

Procesevaluatie van diverse activiteiten van het Platform Bèta Techniek in het po en vo.

Kwaliteitsagenda primair onderwijs

Opiniepeiling naar basisvaardigheden en opbrengstgericht werken in het primair onderwijs.

Zeggenschap van leraren

ResearchNed ontwikkelde voor dit onderzoek een meetinstrument waarmee de zeggenschap van de leraar in beeld gebracht wordt.

Behoefteonderzoek Ad onderwijsondersteuner

Behoefteonderzoek naar Associate degree Onderwijsondersteuner voor het primair onderwijs.