Nulmeting NRPO SIA

Inventarisatie van de onderzoekspositie van hogescholen/lectoraten die deelnemen in RAAK-regelingen.

Informatiesysteem voor het praktijkgericht onderzoek

Inventarisatie van de mogelijkheden voor een landelijk informatiesysteem van praktijkgericht onderzoek.