Veiligheidsmonitor Veilig op school 2021-2022

Resultaten van de monitor in schooljaar 2021-2022.

Seksueel overschrijdend gedrag in het onderwijs

Seksueel grensoverschrijdend gedrag staat in toenemende mate in de belangstelling. Ervaringen in sectoren buiten het onderwijs hebben tot de […]

Implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs

Derde meting in het funderend onderwijs, eindrapport.

Digitale vragenlijst implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs PO VO

Eerste deelonderzoek.

Kosten zij-instroom po vo mbo

Onderzoek naar de hoogte en de verdeling van de kosten van zij-instroomtrajecten.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

Onderzoek naar de mogelijkheden om dit te voorkomen en een inventarisatie.

Vervolgonderzoek dyscalculie

Toepassing en werking van de protocollen ernstige reken- en wiskunde problemen in het onderwijs.

Evaluatie stimuleringsprogramma muziekonderwijs

Evaluatie van de ontwikkelingen tot nu toe en aanbevelingen voor de toekomst.

Samenwerking binnen het onderwijs

Inventarisatie van de verschillende vormen van samenwerking van onderwijsinstellingen.

Evaluatie fusietoets

Evaluatie van de effecten en doelen van de fusietoets in het onderwijs.

Rotterdamse onderwijs-arbeidsmarkt in beeld

Analyse van kwalitatieve en kwantitatieve knelpunten in het Rotterdamse onderwijs.

Analyses voor Nota WIO 2008 en 2009

Ten behoeve van de Nota WIO voerde ResearchNed analyses uit op gegevens van CFI en het ministerie van BZK.