Peilingsonderzoek Platform2032

Peiling in het funderend onderwijs, gericht op de thema’s kern en keuze, samenhang en doorlopende leerlijnen.

Peilingsonderzoek mondelinge taalvaardigheid 2016-2017

Onderzoek naar leerlingprestaties in groep 8 en het onderwijsleerproces.