Voortijdig schoolverlaters in het particulier mbo

Onderzoek naar het aantal jongeren dat een erkende mbo-opleiding volgt aan een niet-bekostigde mbo-instelling.