Evaluatie pilots pabo jonge kind en oudere kind

Wat zijn de ervaringen met het vormgeven van een sterkere specialisatie?

Onderzoek naar diversiteit in het basisonderwijs

Routes naar diversiteit voor de klas.

PABO-gediplomeerden in het vmbo

Onderzoek naar PABO-gediplomeerden in het vmbo.

Wetenschap en techniek op de pabo’s

Onderzoek naar de stand van zaken omtrent wetenschap en technologie op de pabo’s.

Rotterdamse onderwijs-arbeidsmarkt in beeld

Analyse van kwalitatieve en kwantitatieve knelpunten in het Rotterdamse onderwijs.