Evaluatie medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs

Onderzoek naar medezeggenschap in de bve-sector aan de hand van een enquĂȘte, interviews en documentanalyses.