Opleidingsplaatsen in het voortgezet onderwijs

Kwantitatieve onderbouwing van het aantal uit te breiden opleidingsplaatsen in het vo.