Onderzoek open leermaterialen in het hoger onderwijs

Evaluatie van het gebruik van het platform edusources.