Nota Werken in het Onderwijs 2012

Hoofdstuk over de lerarenopleidingen en de tevredenheid van studenten over hun opleiding.