Effectmeting InnovatieImpuls Onderwijs (IIO)

ResearchNed heeft samen met SEO de kwantitatieve effectevaluatie in het kader van de IIO uitgevoerd.

Behoefteonderzoek Ad onderwijsondersteuner

Behoefteonderzoek naar Associate degree Onderwijsondersteuner voor het primair onderwijs.