TU Eindhoven fixus

Onderzoek naar het achterblijven van het aantal inschrijvingen ten opzichte van de capaciteit na invoering van een numerus fixus.

Numerus fixus, selectie en kansengelijkheid in het wetenschappelijk onderwijs

Overzichtsstudie naar selectiemethoden bij universitaire numerusfixusopleidingen.

Selectie bij opleidingen met een numerus fixus & de toegankelijkheid van het hoger onderwijs

In het voorjaar van 2018 voerde ResearchNed voor de tweede maal een onderzoek uit naar selectie bij numerusfixusopleidingen. Alle […]

Selectie & plaatsing bij numerusfixusopleidingen

Onderzoek naar de motieven van aspirant-studenten om deel te nemen aan selectieopleidingen.